Lễ trao giải thưởng Chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018
Giải thưởng Chất Lượng Quốc Gia
Giaỉ thưởng Chất lượng Quốc gia góp phần nâng cao vị thế, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế,
Giải thưởng chất lượng quốc gia Bản tin Quốc hội 12h 18-06-2019
Giải thưởng chất lượng quốc gia HN1 15h 18-06-2019
Giải thưởng chất lượng quốc gia Bản tin mới 15h 18-06-2019
GIải thưởng chất lượng gia VITV 18H phát sóng 18-00 18-06-2019
Chương Trình "Vì Môi Trường Xanh Quốc Gia - 2018"
XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ECO FASHION FINAL 2018
Lễ hội sắc mầu Holi - Colorfest 2018
BÁN KẾT LADY QUEEN 2018
LADY CHARMING NIGHT APRIL-2018
ĐÊM CHUNG KẾT LADY QUEEN 2018
LỄ CÔNG BỐ CỬA KHẨU CHI MA - LẠNG SƠN
HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI
KỶ NIỆM 10 NĂM KHI KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN
KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ
SỰ KIỆN DOANH NHÂN
Hành Trình Du Xuân Tâm Linh 2019 - Cộng đồng người bán hàng thực tiễn - Nhóm DVHT Doanh nghiệp
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI BÁN HÀNG THỰC TIỄN - NHÓM DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHAI XUÂN 2019
CLIP HÀNH TRÌNH THÀNH LẬP NHÓM DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
LỄ KHAI MỞ TUYÊN BỐ SỨ MỆNH, TẦM NHÌN NHÓM DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Ngày 29 tháng 01 năm 2019
TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI ĐƯA TIN LỄ KHAI MỞ TUYÊN BỐ SỨ MỆNH, TẦM NHÌN NHÓM DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Khai Xuân tại Doanh nghiệp thành viên - Tập đoàn truyền thông toàn cầu GAIC

Xem video

close

back


next