Tọa đàm doanh nghiệp

Cập nhật : 01/07/2019
Lượt xem: 645

TOẠ ĐÀM DOANH NGHIỆP
“ Đổi mới hệ thống quản trị hướng tới phát bền vững”
Nằm trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty cổ phần Đầu tư và Quảng cáo Toàn cầu (GAIC) tổ chức cùng sự bảo trợ của Báo Diễn đàn doanh nghiệp, chiều 22.6, tại Hà Nội, đã diễn ra tọa đàm “Doanh nghiệp đổi mới hệ thống quản trị hướng tới phát triển bền vững”.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Trần Văn Vinh cho biết, việc áp dụng các hệ thống quản trị tiên tiến trong hoạt động quản lý doanh nghiệp là nhu cầu nội tại của chính doanh nghiệp để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế, đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với nhiều đối tác, cả doanh nghiệp nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân...

Cũng theo ông Vinh, Giải thưởng Chất lượng quốc gia của Việt Nam được thiết lập và triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng của các quốc gia tiên tiến và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. Chính vì vậy, việc đổi mới quản trị doanh nghiệp theo các chuẩn tiên tiến của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có thể chỉ đạo, điều hành, kiểm soát đơn vị của mình hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững.

"7 tiêu chí của chúng ta đều định hướng doanh nghiệp phát triển một cách dài hạn, ví dụ như tiêu chí về lãnh đạo, chiến lược… Hay như tiêu chí về chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì chúng ta thấy rằng, muốn tạo ra chất lượng ổn định, tốt và lâu dài thì phải có nguồn nhân lực được đào tạo, sẵn sàng các tri thức cần thiết để duy trì hệ thống cũng như duy trì kỹ thuật của doanh nghiệp. Nếu không quan tâm đến nguồn nhân lực thì chất lượng sẽ không đồng đều và phát triển không lâu dài được" - ông Trần Văn Vinh chỉ rõ.

Cũng tại buổi tọa đàm, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức cũng như có được những cơ hội trong quá trình chuyển đổi và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự phát triển bền vững là yêu cầu thời đại, vì vậy, doanh nghiệp đóng vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế xã hội.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng chỉ ra 4 vấn đề cần thiết trong đổi mới quản trị chiến lược của doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền vững. Đó là hiệu quả về mặt kinh doanh, lợi nhuận thiết thực cho phát triển doanh nghiệp cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; tinh thần thượng tôn pháp luật, không những về kinh tế mà điều chỉnh cả về môi trường và xã hội; xây dựng quy chuẩn đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với xã hội; và cuối cùng là có những cam kết mạnh mẽ trong hoạt động từ thiện, chia sẻ những khó khăn, thiên tai trong cộng đồng và trên thế giới.

1. Báo TTTĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/doi-moi-he-thong-quan-tri-huong…

2. Báo Đại biểu nhân dân: http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=421759

3. Báo Hải quan: Link 1: https://baohaiquan.vn/doi-moi-he-thong-quan-tri-huong-toi-p…. Link 2: https://baohaiquan.vn/trien-lam-doanh-nghiep-uy-tin-chat-lu…

4. Báo Xây dựng: 
Link 1: http://www.baoxaydung.com.vn/…/doi-moi-he-thong-quan-tri-hu…
Link 2: http://www.baoxaydung.com.vn/…/trien-lam-doanh-nghiep-uy-ti…

5. Thương hiệu và Công luận: https://thuonghieucongluan.com.vn/doi-moi-quan-tri-dn-theo-…

6. Báo Diễn đàn doanh nghiệp: https://enternews.vn/kinh-te-tuan-hoan-la-loi-ra-cho-nen-ki…

7. Báo Nhà báo và Công luận: 
Link 1: https://congluan.vn/khai-mac-trien-lam-doanh-nghiep-uy-tin-…. Link 2: https://congluan.vn/doanh-nghiep-can-doi-moi-cach-thuc-quan…

8. Báo Thương trường: 
https://m.thuongtruong.com.vn/…/doi-moi-he-thong-quan-tri-c…

9. Kinh tế đô thị: 
Link 1: http://m.kinhtedothi.vn/trien-lam-doanh-nghiep-uy-tin-chat-…
Link 2: http://m.kinhtedothi.vn/doi-moi-he-thong-quan-tri-huong-toi…

10. VITV: Xem từ 5’15”. Link: http://vitv.vn/…/ban-tin-tin-moi-9h-phat-song-1200-2…/217458

11. VTC1: Xem từ 4’15”. Link: http://vn.tvnet.gov.vn/…/vtc1---ban-tin-toi-vtc-220…/thoi-su

12.Báo công thương
https://congthuong.vn/doi-moi-he-thong-quan-tri-doanh-nghie…

13. Báo nhân dân
https://www.nhandan.com.vn/…/39323302-khoi-dong-xay-dung-ba…

14. Cổng thông tin Tổng cục TIêu chuẩn Đo lường Chất lượng
https://tcvn.gov.vn/…/toa-dam-doanh-nghiep-doi-moi-he-thon…/

15. Cổng thông tin Bộ KHCN
https://www.most.gov.vn/…/nang-cao-ap-dung-cac-he-thong-qua…

16. VOV
https://vov.vn/…/doi-moi-he-thong-quan-tri-huong-toi-phat-t…

Trong hình ảnh có thể có: 5 người
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, đám đông, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà