Đảng bộ huyện Đông Anh tổ chức hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

Cập nhật : 21/01/2017
Lượt xem: 649
21/1/2017, Đảng bộ huyện Đông Anh tổ chức  hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường dân tộc, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, động viên toàn Đảng toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Đây cũng là dịp để du khách và nhân dân trong huyện hội nhập vào nhiều hoạt động văn hoá truyền thống, tạo nên không khí phấn khởi, quảng bá sâu rộng hình ảnh con người và quê hương Đông Anh trên con đường hội nhập và phát triển; qua chương trình cũng để kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nghệ nhân tại địa phương chung đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ truyền thống, chung tay xây dựng quê hương Đông Anh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.\